การยื่นคำขอกู้เดือนกุมภาพันธ์ 2559
Posted: admin Date: 2015-06-08 13:15:42
IP: 58.9.210.60
 

เรียนเพื่อนสมาชิกเดือนนี้ ยื่นคำขอกู้ได้ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นี้ นะคะเพราะเดือนนี้กรรมการเงินกู้ประชุมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ เอกสารต้องครบ พร้อมทำสัญญาได้เลย กู้เกินหนึ่งล้านต้องทำฌาปนกิจ สสธท. เกินหนึ่งล้านห้าแสนต้องทำของสส.ชสอ.เพิ่มด้วยนะคะ และอย่าลืมแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสินด้วยนะคะ